Diğer Gider Ekleme Sayfasında Kategori Seçimi


Evrağın hangi harcama için yapıldığını hem muhasebe hem de vergi raporlarınız için seçmelisiniz. Ana alım kategorileri aşağıdaki gibidir;

  • Mali müşavirlik ve avukatlık hizmeti vb serbest makbuzlu hizmet alımları
  • Vergi ödemeleri
  • Banka aracılığı ile yapılan ödemeler (kira, aidat, vb)
  • Sözleşme kapsamından ödenen giderler (elden ödenen kira ve aidat ödemeleri, vb)
  • Sponsorluk ve bağış ödemeleri
  • Noter ödemeleri
  • Diğer

Not: Evraksız bir alım ise sadece muhasebe raporlarınıza yansıyacaktır.