Müşteriden İade Fatura Ekleme Sayfasında Tutar Bilgileri Girme


  1. 1. Alınan iadede oranlı iskonto uygulandıysa (%5, %10, %20, vb.) bu kısma sadece oran miktarını girmelisiniz. İskonto tutarı otomatik hesaplanacaktır. 
  2. 2. Tutarda iskonto yapıldı ise bu kısma iskonto yapılan tutarı girmelisiniz.
  3. 3. Tutar kısmı girilen birim fiyat, miktar ve iskontoya göre otomatik hesaplanır. Eğer tutar farklı ise tutarı elle sayı girerek değiştirebilirsiniz.