Alışlar Sayfası Gider Faturası Ekleme Sayfasında Tutar Bilgilerini Girme


  1. 1. Alımınızda oranlı iskonto uygulandı ise (%5, %10, %20, vb.) bu kısma sadece oran miktarını girmelisiniz. İskonto tutarı otomatik hesaplanacaktır. 
  2. 2. Tutara iskonto yapıldı ise bu kısma iskonto yapılan tutarı girmelisiniz.
  3. 3. Tutar kısma girilen birim fiyat, miktar ve iskontoya göre otomatik hesaplanır. Eğer tutar farklı ise tutarı elle sayı girerek değiştirebilirsiniz.