Müşteriden İade Fatura Ekleme Sayfasında Ürün/Hizmet Girme


  1. 1. Eklediğiniz hesap bir ürün ise ÜRÜN’ü, bir hizmet HİZMET’i seçmeniz gerekir. (Hizmet kategorisinin takibi yapılmamaktadır. Sadece hizmet alımı ve miktarlarının takibi yapılmaktadır)
  2. 2. Bu kısma ürün/hizmetin adını, kodunu ve birimini girmeniz gerekmektedir. Bu kodlarını kendinizin takibi için girmeniz gerektiği için istediğiniz gibi kodlama yapabilirsiniz. Örneğin, Ü1, Ürün1, Bilgisayar, Bilgisayar1, vb gibi
  3. 3. Bu kısımda ürün/hizmetin cari takibini kolayca yapabilirsiniz. Kimden, kaça aldığınızı, ne kadar aldığınız ile kime, kaça sattığınızı ve ne kadar sattığınızı takip etmek isterseniz cari takip yapmanız gerekir. Ayrıca ürünlerin stok takibi de yapılmaktadır.  (Detaylar için Alışlar Sayfası Müşteriden İade Fatura Ekleme Sayfasında Ürün/Hizmet Girme rehberine bakınız)
  • Not:
  • Bazı ürünleri hem satın alıp hem satabilirsiniz. Siz bu ürünü sadece satın alıyorsanız “Bu Ürünü Satın Alıyorum”u seçmelisiniz. Böylece bu ürün Satış Ekleme sayfanızda karşınıza gelmeyecektir.

Bazı ürünleri hem satın alıp hem satabilirsiniz. Siz bu ürünü sadece satıyorsanız “Bu Ürünü Satıyorum”u seçmelisiniz. Böylece bu ürün Alış Ekleme sayfanızda karşınıza gelmeyecektir.