Diğer Gider Ekleme Sayfasında Hizmetin Tutarı ve Vergilerini Girme


  1. 1. Hizmetin brüt tutarını girmelisiniz. (Brüt tutar KDV içermeyen miktardır)
  2. 2. Eğer alımınızda gelir vergisi tevkifat (stopaj) var ise oranı seçmelisiniz. Yoksa ise boş bırakmalısınız
  3. 3. Makbuz’da KDV oranı varsa seçiniz, yoksa KDV’siz (0 KDVli) seçmelisiniz.

Not: Ödenecek tutar ödediğiniz tutar ile aynı olmalıdır.