Alışlar Sayfası Mal/Hizmet Faturası Ekleme Sayfasında Tutar Bilgileri Girme


  1. 1. Alımınızda oranlı iskonto uygulandıysa (%5, %10, %20, vb.) bu kısma sadece oran miktarını girmelisiniz. İskonto tutarı otomatik hesaplanacaktır. 
  2. 2. Tutarsal iskonto yapıldı ise bu kısma iskonto yapılan tutarı girmelisiniz.
  3. 3. Tutar kısmı girilen birim fiyat, miktar ve iskontoya göre otomatik hesaplanır. Eğer tutar farklı ise tutarı elle sayı girerek değiştirebilirsiniz.