Diğer Gider Ekleme Sayfasında Hizmet Sağlayıcı Ticari Bilgileri Girme


  1. 1. Hizmet sağlayıcının VKN veya TCKN’sini girmelisiniz. VKN 10 hanenin altında ise başına 0 eklenerek girilmelidir.
  2. 2. Şahıs firması/serbest meslek erbaplarında  şahsın adı ve soyadını (bazı şahıs firmaları ticari unvana sahiptir. Bu durumda şahıs firmasının unvanı); Limited ve AŞ firmalarında firmanın unvanını girmelisiniz.
  3. 3. Hizmet sağlayıcının adresini girmelisiniz.