Diğer Gider Ekleme (Özet)

Mal/hizmet, giderler/masraflar (fatura ve fiş) ve sigorta poliçesi dışındaki giderlerinizi bu sayfada girebilirsiniz.

Evrak tipinin Fatura, fiş veya poliçe olmaması gerekir. Bu kısma girilen giderlerin evrak tipleri serbest meslek makbuzu, gider pusulası, makbuz, banka dekontu, vb. tipte olması gerekir.


  1. 1. Gider raporlarınız ve doğru cari takibiniz için doğru kategoriyi seçmeniz gerekir. (Serbest meslek makbuzlu alımlar, diğer makbuzlu alımlar, vergi ödemeleri, banka aracılığı ile kira ve aidat ödemeleri, sponsorluk ve bağış ödemeleri, Noter ödemeleri, Gider Pusulası vb)
  2. 2. Size gelen evrağın seri ve sıra no’sunu girmeniz gerekir. Eğer evraksız bir gideriniz ise veya seri/sıra no yoksa kendi takibiniz için bir numara girebilirsiniz.
  3. 3. İşletme/şahsın bilgilerini girmeniz gerekir
  4. 4. Evrak tarihini girmelisiniz. Bilmiyorsanız yaklaşık bir tarih girebilirsiniz.
  5. 5. Size gelen evrak üzerinde yazan tutar ve vergi bilgilerini girmelisiniz. Eğer evraksız bir gider ise vergi bilgilerini girmenize gerek yoktur.
  6. 6. İleride ihtiyaç duymanız durumunda kolayca bilgilere ulaşabilmek için yapmış olduğunuz alım ile ilgili açıklama girmelisiniz.
  7. 7. Borç takibiniz için yapmış olduğunuz ödeme şeklini ve ilişkili hesabı seçmeniz gerekir.