Diğer Gider Ekleme (Detaylı)

Mal/hizmet, giderler/masraflar (fatura ve fiş) ve sigorta poliçesi dışındaki giderlerinizi bu sayfada girebilirsiniz.

Evrak tipinin Fatura, fiş veya poliçe olmaması gerekir. Bu kısma girilen giderlerin evrak tipleri serbest meslek makbuzu, gider pusulası, makbuz, banka dekontu, vb. tipte olması gerekir.

Alışlar Sayfası Diğer Gider Ekleme


 1. 1. Üst menüde İŞLEMLER bölümünden “ALIŞLAR” a tıklamanız gerekir. Bundan sonra EKLE tuşuna “DİĞER GİDERLER” i seçmeniz yeterlidir.

1. Alışlar Sayfası Diğer Gider Ekleme Sayfasında Kategori Seçimi


Evrağın hangi harcama için yapıldığını hem muhasebe hem de vergi raporlarınız için seçmelisiniz. Ana alım kategorileri aşağıdaki gibidir;

 • Mali müşavirlik ve avukatlık hizmeti vb serbest makbuzlu hizmet alımları
 • Vergi ödemeleri
 • Banka aracılığı ile yapılan ödemeler (kira, aidat, vb)
 • Sözleşme kapsamından ödenen giderler (elden ödenen kira ve aidat ödemeleri, vb)
 • Sponsorluk ve bağış ödemeleri
 • Noter ödemeleri
 • Diğer

Not: Evraksız bir alım ise sadece muhasebe raporlarınıza yansıyacaktır.

2. Alışlar Sayfası Diğer Gider Ekleme Sayfasında Seri ve Sıra No Bilgileri Girme


 • 1. Makbuz ve evrak üzerindeki seri (harf) ve sıra noyu (sayı) giriniz. Eğer seri ve sıra no yok ve hatırlamıyorsanız istediğiniz sayıyı girebilirsiniz.

3. Alışlar Sayfası Diğer Gider Ekleme Sayfasında Hizmet Sağlayıcı Ticari Bilgileri Girme


 1. 1. Hizmet sağlayıcının VKN veya TCKN’sini girmelisiniz. VKN 10 hanenin altında ise başına 0 eklenerek girilmelidir.
 2. 2. Şahıs firması/serbest meslek erbaplarında  şahsın adı ve soyadını (bazı şahıs firmaları ticari unvana sahiptir. Bu durumda şahıs firmasının unvanı); Limited ve AŞ firmalarında firmanın unvanını girmelisiniz.
 3. 3. Hizmet sağlayıcının adresini girmelisiniz.

4. Alışlar Sayfası Diğer Gider Ekleme Sayfasında Tarih Girme


 • 1. Makbuz ve evrak üzerindeki tarihi giriniz. Eğer tarih yok veya hatırlamıyorsanız alımın yapıldığı ayın son gününü tarih olarak girebilirsiniz.

5. Alışlar Sayfası Diğer Gider Ekleme Sayfasında Hizmetin Tutarı ve Vergilerini Girme


 1. 1. Hizmetin brüt tutarını girmelisiniz. (Brüt tutar KDV içermeyen miktardır)
 2. 2. Eğer alımınızda gelir vergisi tevkifat (stopaj) var ise oranı seçmelisiniz. Yoksa ise boş bırakmalısınız
 3. 3. Makbuz’da KDV oranı varsa seçiniz, yoksa KDV’siz (0 KDVli) seçmelisiniz.

Not: Ödenecek tutar ödediğiniz tutar ile aynı olmalıdır.

6. Alışlar Sayfası Diğer Gider Ekleme Sayfasında Ödeme Bilgilerini Girme


 1. 1. Hizmeti aldığınız firma veya tarafa hangi hesabınızdan ödeme yaptıysanız onu seçmeniz gerekir.

Örneğin: Nakit ödeme yaptıysanız Ödeme Şeklini NAKİT ve ilişki hesapta ise hangi nakit hesabınızdan (Nakit-TRY, Nakit-USD, vb) yaptıysanız onu seçmelisiniz. Böyle Kasa/Banka hesaplarınız tam doğru olurken, tüm ön muhasebe ve muhasebe raporlarınız doğru olacaktır.

7. Alışlar Sayfası Diğer Gider Ekleme Sayfasında Kaydetme


 • 1. Birden çok diğer gideriniz varsa  “Kaydet ve Yeni Ekle” ile seri şekilde bu sayfadan çıkmadan eklemeler yapabilirsiniz.