Alışlar Sayfası Mal/Hizmet Faturası Ekleme Sayfasında Yeni Ürün/Hizmet Girme


  1. 1. Eklediğinizi hesap bir ürün ise ÜRÜN’ü, bir hizmet ise HİZMET’i seçmeniz gerekir. (Hizmet kategorisinde stok takibi yapılmamaktadır. Sadece hizmet alımı ve tutarlarının takibi yapabilirsiniz.)
  2. 2. Bu kısma ürün/hizmetin adını, kodunu ve birimini girmeniz gerekmektedir. Bu kodlarını kendinizin takibi için girmeniz gerektiği için istediğiniz gibi kodlama yapabilirsiniz. Örneğin, Ü1, Ürün1, Bilgisayar, Bilgisayar1, vb gibi
  3. 3. Bu kısım da ürün/hizmetin cari takibini kolayca yapabilirsiniz. Kimden, kaça aldığınızı, ne kadar aldığınız ile kime, kaça sattığınızı ve ne kadar sattığınızı takip etmek isterseniz doldurmanız gereken bir alandır.  (Detaylı bilgi için Alışlar Sayfası Mal/Hizmet Faturası Ekleme Sayfasında Yeni Ürün/Hizmet Girme rehberine bakınız)

Not 1: Ürün/Hizmet takibini yapmak istemiyorsanız 3 no’lu kısmı doldurmanıza gerek yoktur.

  • Not 2:
  • Bazı ürünlerinizi hem satın alıp hem satabilirsiniz. Siz bu ürünü sadece satın alıyorsanız “Bu Ürünü Satın Alıyorum” seçmelisiniz. Böylece bu ürün Satış Ekleme sayfanızda karşınıza gelmeyecektir.

Siz bu ürünü sadece satıyorsanız “Bu Ürünü Satıyorum” seçmelisiniz. Böylece bu ürün Alış Ekleme sayfanızda karşınıza gelmeyecektir.