Satış Ekleme Sayfasında Yeni Ürün/Hizmet Ekleme


  1. 1. Eklediğiniz hesap bir ürün ise ÜRÜN’ü, bir hizmet HİZMET’i seçmeniz gerekir. (Hizmet kategorisinin takibi yapılmamaktadır. Sadece hizmet satımı ve miktarlarının takibi yapılmaktadır)
  2. 2. Bu kısma ürün/hizmetin adını, kodunu ve birimini girmeniz gerekmektedir. Bu kodları kendinizin takibi için girmeniz gerektiğinden istediğiniz gibi kodlama yapabilirsiniz. Örneğin, Ü1, Ürün1, Bilgisayar, Bilgisayar1, vb gibi
  3. 3. Bu kısımda ürün/hizmetin cari takibini kolayca yapabilirsiniz. Kimden, kaça aldığınızı, ne kadar aldığınız ile kime, kaça sattığınızı ve ne kadar sattığınızı takip etmek isterseniz doldurmanız gereken bir alandır. (Detaylar için Satış Ekleme Sayfasında Yeni Ürün/Hizmet Girme rehberine bakınız)

Not 1: Ürün/Hizmet takibini yapmak istemiyorsanız 3 no’lu kısmı doldurmanıza gerek yoktur.

  • Not 2:
  • Bazı ürünleriniz hem satın alıp hem satabilirsiniz. Siz bu ürünü sadece satın alıyorsanız “Bu Ürünü Satın Alıyorum” seçmelisiniz. Böylece bu ürün Satış Ekleme sayfanızda karşınıza gelmeyecektir.

Siz bu ürünü sadece satıyorsanız “Bu Ürünü Satıyorum” seçmelisiniz. Böylece bu ürün Alış Ekleme sayfanızda karşınıza gelmeyecektir.