Satış Ekleme Faturasında Diğer Vergi Ekleme


  1. 1. KDV haricinde bulunan tüm vergileri bu kısımdan seçebilirsiniz. Aynı satışa vergi oranlarını da girmeniz gerekir. (örneğin stopaj, tevkifat, ÖİV, ÖTV, vb)
  2. 2. Satışınızın aynı kaleminde birden fazla vergi eklemeniz gerekiyorsa + tuşuna basarak tüm vergilerinizi girebilirsiniz.