Teklife Ekleme Sayfasında Yeni Ürün/Hizmet Ekleme


  1. 1. Eklediğinizi hesap bir ürün ise ÜRÜN’ü, bir hizmet HİZMET’i seçmeniz gerekir. (Hizmet kategorisinde takibi yapılmamaktadır. Sadece hizmet satımı ve miktarlarının takibi yapılmaktadır)
  2. 2. Bu kısma ürün/hizmetin adını, kodunu ve birimini girmeniz gerekmektedir. Bu kodları kendinizin takibi için girmeniz gerektiğinden istediğiniz gibi kodlama yapabilirsiniz. Örneğin, Ü1, Ürün1, Bilgisayar, Bilgisayar1, vb gibi
  3. 3. Bu kısım da ürün/hizmetin cari takibini kolayca yapabilirsiniz. Kimden, kaça aldığınız, ne kadar aldığınız ile kime, kaça sattığınızı ve ne kadar sattığınızı takip etmek isterseniz doldurmanız gereken bir alandır. (Detaylı bilgi için Teklife Ekleme Sayfasında Yeni Ürün/Hizmet Ekleme rehberine bakınız)
  • Not:
  • Bazı ürünlerinizi hem satın alıp hem satabilirsiniz. Siz bu ürünü sadece satın alıyorsanız “Bu Ürünü Satın Alıyorum” seçmelisiniz. Böylece bu ürün Satış Ekleme sayfanızda karşınıza gelmeyecektir.

Siz bu ürünü sadece satıyorsanız “Bu Ürünü Satıyorum” seçmelisiniz. Böylece bu ürün Alış Ekleme sayfanızda karşınıza gelmeyecektir.