Satış Ekleme Sayfasında İrsaliye Bilgilerini Girme


  1. 1. Daha önce irsaliyeler ile gönderdiğiniz ürünleriniz için faturakeserken her bir irsaliyenin no’sunu ve tarihini girmeniz gerekir.
  2. 2. Bir den fazla irsaliye ile gönderilen ürünler için + butonuna basarak tüm irsaliye bilgilerini ekleyebilirsiniz.