Satış Ekleme Sayfasında İskonto ve Tutar Bilgileri Girme


  1. 1. Satışınızda oranlı iskonto uygulandıysa  (%5, %10, %20, vb.) bu kısma sadece oran miktarını girmelisiniz. İskonto tutarı otomatik hesaplanacaktır. 
  2. Tutarsal iskonto yaptıysanız bu kısma iskonto yapılan tutarı girmelisiniz.
  3. 2. Tutar kısmı girilen birim fiyat, miktar ve ıskontoya göre otomatik hesaplanır. Eğer tutar farklı ise tutarı elle sayı girerek değiştirebilirsiniz.

Not: Tutarın değiştirilmesi ile KDV otomatik olarak hesaplanacaktır.Böylece satış tutarını girerek hesaplanması gereken KDV’yi kolayca görebilirsiniz.