Teklife Ekleme Sayfasında Tutar Bilgileri Girme


  1. 1. Teklifinize oranlı iskonto uygulandıysa  (%5, %10, %20, vb.) bu kısma sadece oran miktarını girmelisiniz. İskonto tutarı otomatik hesaplanacaktır. 
  2. 2. Tutara iskonto yaptıysanız  bu kısma iskonto yapılan tutarı girmelisiniz. Ayrıca oransal iskonto otomatik olarak hesaplanacaktır.
  3. 3. Tutar kısmı otomatik olarak hesaplanmaktadır.