Personel İş Avansı Ekle Sayfasında Çalışan Seçme


1. Daha önce eklemiş olduğunuz çalışanlarınız arasında arama yaparak seçebilirsiniz.

2. Daha önce eklemediyseniz + Yeni Ekle’ye tıklayarak yeni çalışan kartı (hesabı) açabilirsiniz.

Detaylı bilgi için;

Personele İş Avansı Ekle Sayfasında Yeni Çalışan Ekleme Kişisel Bilgileri Girme

Personele İş Avansı Ekle Sayfasında Yeni Çalışan Ekleme İş Bilgilerini Girme