Virman Ana Sayfasında Ekle


Virman kaydı ekleme için Ana Sayfa’da bulunan EKLE tuşuna tıklamanız gerekir.

HESAPLAR ARASI: Bu işlemi bir kasa/banka hesabınızdan diğerine para aktarımı yapmak için kullanabilirsiniz. Örneğin Kasa-TL den Kasa-Dolar’a veya banka 1 den banka 2’ye  para aktarımı yaparken bu ekleme seçeneği ile kayıtlarınıza almanız gerekir.

Örnek 1 :Banka -A ‘da  1.000 TL Banka-B hesabınıza aktardınız.

Yapmanız gereken işlem Para Çıkan Hesap Banla-A ve Para Giren Hesap Banka-B çekip tutar kısımlarına 1.000 TL yazmanızdır.

FİRMALAR ARASI: bir firma (işletme) hem müşteriniz hem de tedarikçiniz ise alacaklarınız ve borçlarınızı dengelemek için kullanabilirsiniz.

Örnek 1 : ABC firmasında 1.000 TL alacağınız ve 800 TL borcunuz var. Bu durumda ABC firmasında sadece 200 TL alacağınız vardır. Kayıtlarınızda da 200 TL alacak görmeniz için 800 TL alacağınızı 800 TL borcunuza aktarmanız gerekir.

Yapmanız gereken işlem Para Çıkan Müşteri ABC ve Para Giren Tedarikçi ABC firmasını seçip, tutar kısımlarına 800 TL yazmanızdır.