Firmalar Arası Ekle Özet

FİRMALAR ARASI: bir firma (işletme) hem müşteriniz hem de tedarikçiniz ise alacaklarınız ve borçlarınızı dengelemek için kullanabilirsiniz.

Örnek 1 : ABC firmasında 1.000 TL alacağınız ve 800 TL borcunuz var. Bu durumda ABC firmasında sadece 200 TL alacağınız vardır. Kayıtlarınızda da 200 TL alacak görmeniz için 800 TL alacağınızı 800 TL borcunuza aktarmanız gerekir.

Yapmanız gereken işlem Para Çıkan Müşteri ABC ve Para Giren Tedarikçi ABC firmasını seçip tutar kısımlarına 800 TL yazmanızdır.

Firmalar arasında birden fazla para transferi yapıyorsanız her bir transferi ayrı ayrı girebilirsiniz veya topluca tek bir seferde tüm virmanları girebilirsiniz. Tavsiyemiz kayıtlarınızın hem düzgün olması hem de ilerde sorun yaşamanız durumunda her bir virmanın tek tek girilmiş olmasıdır.


1. Virmanın (para transferinin) gerçekleştiği tarihi girmelisiniz.

2. İlerleyen zamanlarda tekrar kayıtlarınıza baktığınız zaman size hatırlatıcı veya bilgilendirici açıklama girmeniz faydanıza olacaktır.

3. Hangi müşterinizin hesabından para çıkışı oldu ise onu seçmeniz gerekir.

4. Para çıkışının olduğu müşteri hesabınızı açarken seçmiş olduğunuz döviz tip otomatik olarak gelecektir.

5. Müşteri hesabınızdan çıkan para miktarını girmeniz gerekir.

6. Hangi tedarikçi hesabınıza para girişi olduysa onu seçmeniz gerekir.

7. Para girişinin olduğu tedarikçi hesabınızı açarken seçmiş olduğunuz döviz tip otomatik olarak gelecektir.

8. Tedarikçi hesabınıza giren para miktarını girmeniz gerekir.