İstediğim Kadar Müşteri Girebilirim miyim?

İstediğiniz kadar müşteri girebilirsiniz.