Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket kuracaksınız ve nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Gelin bu karmaşık gelebilecek süreci beraber inceleyelim. İlk olarak şirket kuracakların neler yapmaları gerektiğine bakacağız. Ardından da şirket kuranların dikkat etmeleri gereken bazı püf noktalarına değineceğiz.

Şirket Kurmak İsteyenleri Bekleyen Prosedürler

 • Şirket kurmak isteyen birinin yapacağı işleri büyük oranda kolaylaştıracak şeylerden biri bir serbest muhasebeci mali müşavir meslek erbabıyla görüşmesidir. Meslek erbabıyla pek çok şirket kurma prosedürünü sizin adınıza gerçekleştirilmesi ve aylık muhasebe takibinizin yapılması ile ilgili olarak sözleşme yapabilirsiniz.
 • Şirket türünün seçilmesi gerekmekte. Amaçlarınıza en uygun şirket türünü belirleyip buna göre hareket etmelisiniz. Anonim ve limited şirketlerinin avantaj ve dezavantajlarından Şirket Tipleri: Avantajları ve Dezavantajları içeriğimizde bahsetmiştik ve bu şirket türlerinden anonim şirketlerini daha avantajlı bulmuştuk. Bir diğer şirket türü ise şahıs şirketi ya da şahıs işletmesidir. Şahıs işletmesinin avantajı herhangi bir asgari sermaye miktarının olmamasıdır. Ayrıca küçük ölçekli şahıs şirketleri işletme defteri tutmaları nedeniyle pek çok vergiden de muaftırlar. Bu şirketleri kurmak ve tasfiye etmek daha kolay/maliyetsiz. Kar kullanımına dayanan herhangi bir vergi yükü de bu şirket tiplerinde bulunmamaktadır. Bu şirket türünün dezavantajıysa vergi, SGK gibi borçlardan bütün mal varlığınızla sorumlu tutulmanız. Oysa anonim şirketlerinde ortakların sorumlulukları sınırlıydı, yani olası bir batma/tasfiye durumunda mal varlıklarını ve servetlerini kaybetme riskleri bulunmamaktaydı. Ayrıca karlılığın artmasıyla şahıs şirketlerinde gelir vergisi oranları da artmakta. Bu da daha fazla vergi ödenmesinin gerekmesine neden olabilir.
 • Şirket Ana Sözleşmesi hazırlanmalı. Bunu bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir meslek erbabı yapar. Bu sözleşme şunları içermelidir:
              a) Şirket unvanı
              b) Ortak sayıları
              c) Hisse tutarları
              d) Şirket merkezinin adresi
              e) Şirket müdürünün/temsilcisinin kim olduğu
              f) Sermaye ve payları belirlenip 1/4’ünün peşin ödenmesi, kalanının da ne şekilde             ödeneceğinin belirtilik taahhüt edilmesi (Limited Şirketleri için bu gerekli değildir    yani tamamının taahhüt edilmesi ve peşin ödeme yapılmaması mümkündür.
              g) Şirkete dair ilanların nasıl yapılacağı
              h) Kar dağıtımı detayları
              i) Şirketten ayrılma olup olmayacağı
              j) İmtiyazlı hisse olup olmayacağı
 • Ana sözleşmenin  Ticaret Sicil’de onaylanması gerekir. Bu süreçte gerekli belgeler ilgili ilin MERSİS sistemine geçip geçmediğine göre değişiklik gösterebilir. MERSİS’e geçmeyen iller için Şirket Ana Sözleşmesi Tescil Talepnameleri ve imza beyanları noterlerde hazırlanır. Mali müşavir meslek erbabı Şirket Ana Sözleşmesi’ni MERSİS sitemine aktarır. Sisteme gerekli bilgilerin girilmesinin ardından onay aşaması gelince kayıt numarası alınır. Bu kayıt numarası ile Ticaret Sicil Müdürlüğüne gidilir ve numara ilgili memura verilir. Ortaklarla beraber memurun huzurunda imzalanarak onaylanır. Gerekli evrakları ayrıca öğrenmeniz gerekmekte.
 • Ardından Potansiyel Vergi Kimlik Numarası ve banka süreci başlamaktadır. Anonim şirket kuranların Potansiyel Vergi Kimlik Numarasına ihtiyaçları vardır, zira şirket sermayesinin 1/4’ünün yatırılabilmesi için bu gereklidir. Ortaklar tarafından bankada şirket sermayesinin 1/4’ü bloke ettirilir. Bankadan ticaret sicil memurluğu için bilgi yazısı alınır. Limited şirket kuruluşlarında ise sermayenin bloke edilmesine gerek yoktur, sermaye sonradan da getirilebilmektedir.
 • Bu aşamanın ardından imza sirkülerinin hazırlanması gerekir. Bununla ilgili detaylı bilgiyi ‘İmza Sirküleri Nedir? Nasıl Alınır?’ başlıklı içeriğimizde bulabilirsiniz.
 • Onaylatılması gereken defterler şirket tipine göre tespit edilip onaylatılmalıdır.
 • Şirket tescilinin ardından vergi dairesine şu belgelerle İşe Başlama Bildirimi ve kayıt için başvurulur:
   a) Onaylı ana sözleşme
   b) Onaylı imza sirküleri
   c) Kira Kontratı (veya Tapu Fotokopisi)
   d) Şirket tescil yazısı ve sicil tasdiknamesi aslı
   e) Şirket ortaklarının ikametgahları
   f) Kimlik Asılları veya Onaylı Suretleri
   g) Şirket ortaklarının noter tasdikli kimlik örnekleri
 • Bu başvurunun ardından vergi dairesi görevlileri şirket adresini kontrol etmek için bilgilere dayalı olarak kontrole gelir. Tutanağın ardından vergi dairesinden Vergi Levhası istenebilir. Ayrıca çalıştığınız mali müşavir de yoklamayı beklemeden vergi levhası talep etme yetkisi vardır.
 • Gerekli ticaret ve sanayi odalarına başvurulmalıdır.
 • Belediyede yapılması gereken işlemler bulunmaktadır:
  a) İşyeri Açma ve İzin Ruhsatı çıkarılmalı
  b) Çevre Temizlik Vergisi yatırılmalı
  c) Kira kontratı ya da tapu fotokopisi götürülmeli
  d) Ticaret odası kayıt sureti götürülmeli
  e) Vergi levhası götürülmeli
  f) Ticaret sicil gazetesi götürülmeli
 • Ticari faaliyetleriniz artık başlayabilir! Geçmiş olsun! Artık fatura ve kaşe bastırıp, ilgili tahsilat ve tediye makbuzları gibi belgeleri tamamladıktan sonra fatura düzenleyebilirsiniz.

Şirket Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşin prosedürleri bitti. Ancak şimdi daha da zor bir aşama başlıyor… Şirketinizin kuruluş aşamasında ve kuruluşun ardından henüz genç bir şirketken nelere dikkat etmelisiniz?

 • Bir kere şirket kurmak hemen, öylece karar verip yapılacak bir şey değildir. Saha araştırmasını, sektörü, sizin yeteneklerinizi, bağlantılarınızı ve daha pek çok şeyi içeren çok ciddi bir ön çalışma söz konusu olmalıdır.
 • Bahsettiğimiz işlemlerin çoğunun oldukça karmaşık olduğu göz önünde bulundurulursa kesinlikle bir mali müşavir ve avukatla çalışmalısınız.
 • Doğru şirket tipini seçtiğinizden emin olmalısınız.
 • KOSGEB’e şirketi kurmadan önce başvurmanız halinde yeni girişimciler için olan hibe ve teşviklerden yararlanarak başlangıç aşamasında maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.
 • Doğru kişilenleri çalışan olarak işe alın. Bu noktanın hem eğitim/uzmanlık tarafı, hem de kişilik tarafı gözardı edilmemelidir. Yani sadece yeteneğe değil, çalışma ortamına uygun ve beraber çalışması kolay insanlar olunmasına da bakın.
 • Çalışanlarınızla iyi ilişkiler kurun, eğitimleri ve performansları için çalışın, onlara hak ettiklerini verin. Böylece şirketinizle olan gönül bağları da güçlenecektir.

Ekohesap Bütün Muhasebe İhtiyaçlarınızda Çözüm Ortağınız!

Kullanıcı dostu bir web tabanlı ön muhasebe programı arıyorsanız Ekohesap tam size göre! Ekohesap ile gelir ve gider takibinizi yapın. Faturalarınızı yönetin. Müşteri ve tedarikçi takibinizi gerçekleştirin. Raporlar menüsüne bakarak hangi ürünün ne kadar satıldığını görüp mali müşavirinize alış-satış faturaları hakkındaki bilgileri kolayca mail yoluyla gönderin. E-Fatura yönetiminizi gerçekleştirin ve ödeyeceğiniz vergileri kolayca görün. Çalışanlarınıza ödeyeceğiniz maaşlara bakın ve dilerseniz maaş bordrolarını kolayca çıkarın. Çek ve senetlerinizin durumlarını takip edin. Ekohesap bütün bu işlemleri ve daha fazlasını kafanız karışmadan gerçekleştirebileceğiniz kullanımı kolay bir ön muhasebe yazılımıdır. Ekohesap’ı ücretsiz olarak denemek için hemen bizimle iletişime geçin!