Muhtasar Beyanname Nedir?

Muhtasar, kelime anlamı olarak kısa ya da özet anlamına gelir. Muhtasar beyanname, gelir vergisinin beyanında kullanılan beyanname türlerinden biridir. Gelir Vergisi Kanunu 84. Madde muhtasar beyannameye ilişkin düzenlemeleri açıklamaktadır. Buna göre gelir vergisi veren mükellefler veya tevkifat nedeniyle vergi ödemesi gereken vergi sorumlular tarafından kesilmiş vergi matrahları muhtasar beyannameyle vergi dairelerine toplu olarak bildirilir. Bir anlamda bütün vergi matrahların ‘özetini’ teşkil eden bir beyanname olduğu söylenebilir muhtasar beyannamenin.

Kimlerin Muhtasar Beyanname Vermeleri Gerekmekte?

Muhtasar beyannameyi aşağıdaki gruplardan herhangi birine dahil olanların vermeleri gerekmektedir:

– Ticaret şirketleri

– İş ortaklıkları

– Dernek ve vakıflar

– Serbest meslek erbapları

– Zirai kazanç elde eden ve bilanço hesabına tabi olan çiftçiler

– Kamu idareleri ve kuruluşları

– İktisadi kamu kuruluşları

– Yatırım fonu yöneticileri

Hangi Ödemelerde Muhtasar Beyanname Verilmesi Gerekir?

Muhtasar beyannameye konu olan ödemelerin sayısı oldukça fazladır. Bu nedenle biz bu ödemelerden sadece ufak bir kısmını ve örneğimizde de kullanacağımız en sık kullanılan türlerini, vergi oranları ve kodlarıyla beraber vermeyi daha uygun bulmaktayız. Dileyenler mevzuata bakarak muhtasar beyannameye konu bütün ödeme türlerine, bunların beyanname kodlarına, ve vergi oranlarına ulaşabilirler.

Beyanname KoduÖdeme TürüVergi Oranı
011Asgari Ücretli %15
012Diğer Ücretli  %15-35
041Kira Ödemeleri vb. GVK 70. madde kapsamında yapılan ödemeler         %20

Muhtasar Beyannamenin Veriliş Zamanı

Muhtasar beyannamenin verilmesi gereken süre işletmenin veya şirketin çalışan sayısına bağlıdır. 10 veya daha az çalışanı olanların vergi dairelerini bu konuda bilgilendirmeleri halinde 3 ayda bir, 10 çalışandan fazla çalışanı olanlarınsa ayda bir muhtasar beyanname vermeleri gerekir. 3 ayda bir beyanname vermesi gerekenler ilgili dönemin son ayını takip eden ayın 26. günü akşamına kadar, aylık beyanname verenlerse sonraki ayın 26. gününün akşamına kadar muhtasar beyanname vermiş olmalıdır. Örneğin ocak-şuıbat-mart döneminin beyannamesini verecekler 26 nisan akşamına kadar muhtasar beyannamelerini vermiş olmalıdır. Aylık beyanname vereceklerse ocak ayının muhtasar beyannamesini 26 şubat akşamına kadar vermelidir.

Muhtasar Beyanname Nasıl Hesaplanır?

Muhtasar beyannamenin nasıl hesaplandığını bir örnekle açıklayalım.

Varsayalım ki bir A şirketi var ve bu şirketin 25 çalışanı var. Gerçek kişiden kiralanan işyerininse aylık 10 bin liralık kira bedeli olsun. Şirkette çalışanlardan 10 tanesi asgari ücretli olsun, diğerleriyse daha yüksek ücretler alıyor olsunlar.

Bu durumda yukarıdaki tabloya göre muhtasar beyannameyi hesaplayalım.

Asgari ücretli çalışan sayısı 25 olduğuna göre bu çalışanlar 011 koduyla, kalan çalışanlarsa 012 koduyla ve ilgili gelir vergisi oranlarıyla muhtasar beyannamede beyan edilmelidir. Damga vergisi tutarıysa bütün çalışanlar için, yani asgari ücretli olan ya da olmayan ayrımı olmadan, 302 koduyla beyan edilmelidir.

Kira bedelinin önce brütleştirilmesi gerekir. Bu sayede stopaj oranı hesaplanır ve bu da 041 koduyla beyan edilir. Brütleştirme için (Net Bedel / 0.8) formülü kullanılır. Bu durumda brüt kira bedeli 12 bin 500 TL, stopaj ise (12500 x 0.2) formülünü kullanırsak 2 bin 500 TL olacaktır.

Ekohesap Bütün Muhasebe İhtiyaçlarınızda Çözüm Ortağınız!

Kullanıcı dostu bir web tabanlı ön muhasebe programı arıyorsanız Ekohesap tam size göre! Ekohesap ile gelir ve gider takibinizi yapın. Faturalarınızı yönetin. Müşteri ve tedarikçi takibinizi gerçekleştirin. Raporlar menüsüne bakarak hangi ürünün ne kadar satıldığını görüp mali müşavirinize alış-satış faturaları hakkındaki bilgileri kolayca mail yoluyla gönderin. E-Fatura yönetiminizi gerçekleştirin ve ödeyeceğiniz vergileri kolayca görün. Çalışanlarınıza ödeyeceğiniz maaşlara bakın ve dilerseniz maaş bordrolarını kolayca çıkarın. Çek ve senetlerinizin durumlarını takip edin. Ekohesap bütün bu işlemleri ve daha fazlasını kafanız karışmadan gerçekleştirebileceğiniz kullanımı kolay bir ön muhasebe yazılımıdır. Ekohesap’ı ücretsiz olarak denemek için hemen bizimle iletişime geçin!