İşletme Defteri Nedir?

İşletme defteri, ikinci sınıf tüccarların faaliyetlerini kaydettikleri ve izledikleri defterin adıdır. Birinci ve ikinci sınıf tüccarların kimler oldukları VUK’un 177 ve 178. maddelerinde düzenlenmiştir. İkinci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre kayıt tutan birinci sınıf tüccarların aksine, işletme defteri esasına göre defter tutmakla yükümlüdürler.

İşletme Defteri Kimler Tarafından Tutulabilir?

İşletme defteri tutabilmek için ikinci sınıf tüccar olmak gerekmektedir. İkinci sınıf tüccarlıksa mevzuatta belirlenmiş çeşitli şartlara uymayı gerektirir. Bu şartlar şu şekildedir:

– Mal alım satımı işi yapanların yıllık alımlarının 280 bin TL’yi, satımlarınınsa 390 bin TL’yi aşmaması gerekir.

– Mal alım satımı harici faaliyetler yapanların yıllık gayrisafi iş hasılatlarının 140 bin TL’den fazla olmaması gerekir.

– Her iki türden işi yapanlarınsa yıllık gayrisafi iş hasılatlarının 5 katıyla yıllık satış tutarlarının toplamlarının 280 bin TL’den az olması gerekmektedir.

İşletme Hesabı Nasıl Yapılır?

İşletme defterinin şu şekilde tutulması gerekir:

– Sol taraf giderleri, sağ tarafsa hasılatları içerecek şekilde defter tutulur.

– Giderler işletmeye dair her tür gideri, özellikle de satın alınan mal ve hizmetlere karşılık yapılan ödemeleri ve borçlanmaları içerir.

– Hasılatlarsa işletmenin faaliyetlerinden elde edilmiş bütün hasılatları, özellikle de satılan mal ve hizmetler karşılığında yapılan tahsilatı ve tahakkuk eden alacakları içerir.

İşletme Hesabı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşletme hesabı yapılırken dikkat edilmesi gereken, mevzuatta belirtilmiş çeşitli detaylar vardır. Bunlar şu şekildedir:

– Ücretler/maaşlar ay sonlarında bordrodaki brüt ücret tutarı üstünden kaydedilmelidir.

– Kira tutarı brüt olarak kaydedilmelidir.

– Yeni takvim yılında defterin ilk sayfasının gider kısmında aktarılan toplam satırına bir önceki yıldan devreden mal tutarı yazılır.

– Gelir belgeleri gelir, gider belgeleri gider sayfalarına kaydedilir.

– Her bir satıra sadece bir belge kaydedilir. Birden fazla belgenin tek satıra kaydedilmesi söz konusu olamaz.

– KDV’nin ticari belgenin üstünde ayrıca gösterilmesi gerekir.

– Ticari belgeler KDV dahil tutarı içerecek şekilde düzenlenir, ancak deftere KDV düşürülmüş şekilde kayıt yapılır.

– SSK işsizlik ve işveren sigortası payları ayrı bir şekilde gider olarak yaızılmalıdır.

– Satış ve harcama belgeleri gelir ve gider olarak ayrılıp tarih sırasıyla dizilir.

– Takvim yılının sonunda gider sayfasındaki rakamlar toplanır ve ardından mal sayımı yapılır.

– Envanterdeki malların tutarı gelir sayfasına yazılmalıdır. Bu sayede toplam alınır ve işletme kar-zararı hesaplanabilir.

– Muhasebe kaydı gerçekleştirilen ticari belgelere “muhasebe kaydı yapıldı” ifadesi yazılıp deftere kayıt numarası düşülür.

– İşletme için satın alınmış makineler, taşıtlar, gayrimenkuller, demirbaşlar gibi sabit değerlerin bedellerinin kaydedilmemesi gerekir. Bu sabit değerler için sadece ödenen KDV kaydedilir.

Ekohesap Bütün Muhasebe İhtiyaçlarınızda Yanınızda!

Kullanıcı dostu bir web tabanlı ön muhasebe programı arıyorsanız Ekohesap tam size göre! Ekohesap ile gelir ve gider takibinizi yapın. Faturalarınızı yönetin. Müşteri ve tedarikçi takibinizi gerçekleştirin. Raporlar menüsüne bakarak hangi ürünün ne kadar satıldığını görüp mali müşavirinize alış-satış faturaları hakkındaki bilgileri kolayca mail yoluyla gönderin. E-Fatura yönetiminizi gerçekleştirin ve ödeyeceğiniz vergileri kolayca görün. Çalışanlarınıza ödeyeceğiniz maaşlara bakın ve dilerseniz maaş bordrolarını kolayca çıkarın. Çek ve senetlerinizin durumlarını takip edin. Ekohesap bütün bu işlemleri ve daha fazlasını kafanız karışmadan gerçekleştirebileceğiniz kullanımı kolay bir ön muhasebe yazılımıdır. Ekohesap’ı ücretsiz olarak denemek için hemen bizimle iletişime geçin!