Gelir Vergisi Nedir?

Gelir vergisi, gerçek kişilerin yıl içinde elde ettikleri gelir ve iratların toplamı üzerinden ödenen bir vergi türüdür. Bu vergi kurumlar tarafından değil gerçek kişiler tarafından ödenir. Bir başka deyişle tüzel kişiler bu vergiyi ödemezler, kurumlar vergisi öderler. 

Gelirin Kapsamı Nedir?

Geliri oluşturan unsurlar Gelir Vergisi Kanununda detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Gelir vergisinin kapsamına giren unsurlar şu şekildedir:

– Ticari kazanç

– Ücret/maaş gelirleri

– Serbest meslek kazançları

– Zirai faaliyetlerden kaynaklanan kazançlar

– Menkul sermaye iratları

– Gayrimenkul sermaye iratları

– Diğer kazançlar ve iratlar

Kimler Gelir Vergisi Mükellefidir?

Gelir vergisi mükellefleri tam ve dar mükellefler olmak üzere ikiye ayrılır. Tam mükellefler şu şartları karşılayan gerçek kişilerdir:

– İkametgahı Türkiye’de bulunanlar

– Takvim yılı boyunca en az 6 ay Türkiye’de oturanlar

– Resmi dairelere, müesseselere; Türkiye merkezli teşebbüs ve teşekküllere bağlı olan ve bunların işleri nedeniyle yurt dışında ikamet edenler (TC Vatandaşı)

Tam mükellefler Türkiye’de ve yurt dışında elde ettikleri bütün gelirler üzerinden gelir vergisi öderler.

Dar mükelleflerse Türkiye’de ikamet etmeyen gerçek kişilerdir ve sadece Türkiye’de kazandıkları üzerinden gelir vergisi öderler.

Kimler Ne Kadar Gelir Vergisi İadesi Alır?

Gelir vergisi iadesi tutarları gelir vergisinin kesildiği duruma bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Gelir vergisi iadesi alabilecek olanların iş sözleşmesinin sonlandırılması halinde ödenen çeşitli ek ödeme ve tazminatların bu uygulama kapsamına girdiğini söyleyebiliriz. Bu ödemelerden bazıları şu şekilde:

– İş sonu tazminatları

– İş kaybı tazminatları

– İş güvencesi tazminatları

– Hizmet primleri

– Hizmet ödülleri

– Bonus ödemeleri

– Ek ödemeler

– İkramiyeler

Bu ödemelerle ilgili olarak gelir vergisi iadesi almak isteyenlerin açtıkları davalardan feragat etmeleri ve feragatnameyi işverenin bağlı olduğu vergi dairesine teslim etmeleri gerekmekte. Ayrıca açılan davalar sonradan geri açılırsa söz konusu vergi indirimi de geri alınmakta. Gelir vergisi iadesi için başvuru dilekçeleri elden işverenin bağlı olduğu vergi dairesine verilebileceği gibi e-posta yoluyla da iletilebilecek.

Ekohesap Bütün Muhasebe Süreçlerinizde Sizinle!

Kullanıcı dostu bir web tabanlı ön muhasebe programı arıyorsanız Ekohesap tam size göre! Ekohesap ile gelir ve gider takibinizi yapın. Faturalarınızı yönetin. Müşteri ve tedarikçi takibinizi gerçekleştirin. Raporlar menüsüne bakarak hangi ürünün ne kadar satıldığını görüp mali müşavirinize alış-satış faturaları hakkındaki bilgileri kolayca mail yoluyla gönderin. E-Fatura yönetiminizi gerçekleştirin ve ödeyeceğiniz vergileri kolayca görün. Çalışanlarınıza ödeyeceğiniz maaşlara bakın ve dilerseniz maaş bordrolarını kolayca çıkarın. Çek ve senetlerinizin durumlarını takip edin. Ekohesap bütün bu işlemleri ve daha fazlasını kafanız karışmadan gerçekleştirebileceğiniz kullanımı kolay bir ön muhasebe yazılımıdır. Ekohesap’ı ücretsiz olarak denemek için hemen bizimle iletişime geçin!