Çalışan İşten Çıkarılırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

İş sözleşmesinin feshi durumunda çalışanların sahip oldukları kıdem tazminatı ve bazı durumlarda işe iade davası açabilme gibi bazı haklar vardır. Çalışanın haklarına riayet edilmeden çalışanın işten çıkarılması halinde çalışan işverene dava açabilir. Bu tür hukuki sıkıntıların ortaya çıkmaması için çalışan işten çıkarılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar söz konusudur. İçeriğimizde bu hususların neler olduklarından bahsedeceğiz.

Çalışan Tazminatsız İşten Çıkarılabilir mi?

Çalışanların normal şartlar altında işyerinden çıkarılmaları halinde tazminat alma hakları vardır. Ancak bazı durumlarda çalışan tazminat ödenmeden de işten çıkarılabilir.

    • Çalışan kusuruyla işyerinin verdiği zarar 30 günlük ücretini aşarsa işveren iş sözleşmesini tek taraflı feshedebilir

    • Çalışanın başka bir çalışana cinsel tacizde bulunması

    • Çalışanın hırsızlık yapması

    • Çalışanın iş yerinde suç işlemesi nedeniyle 7 günden uzun süre hapis cezası alması ve bu cezanın ertelenmemesi

    • Çalışanın işe girerken kendisiyle ilgili olarak yalan ya da yanlış bilgi verdiğinin tespit edilmesi

    • Çalışanın işi eksik yapmasına ve bu kendisine hatırlatılmasına rağmen işi yapmamakta ısrar etmesi

    • Çalışanın işverene, işverenin ailesine hakaret edip iftirada ve asılsız ihbarda bulunması

    • Çalışanın işverene, işverenin ailesine ya da başka çalışanlara sataşması ya da kavga çıkarması

    • Çalışanın işverenin güvenini süistimal etmesi

    • Çalışanın işverenin meslek sırlarını açıklaması ve buna benzer davranışlar sergilemesi

    • Çalışanın işyerine sarhoş ya da uyuşturucu etkisinde gelmesi veya bunları işyerinde kullanması

    • Çalışanın izinsiz bir şekilde ay boyunca 2 defa işe tatil günlerinden sonra gelmemesi

    • Çalışanın izinsiz bir şekilde ay boyunca 3 iş günü işe gelmemesi

    • Çalışanın izinsiz olarak işyerine 2 iş günü boyunca gelmemesi

    • Çalışanın kendi hatasıyla iş güvenliğini tehlikeye sokan davranışlar sergilemesi

İşe İade Davası Açılması Hangi Durumlarda Mümkün?

Çalışanın haksız yere işten çıkarılması halinde ve belli koşulların söz konusu olması durumunda işe iade davası açma hakkı doğar. İşten çıkarılan çalışanın şu koşulların karşılanması halinde işe iade davası açma hakkı vardır:

  • İşyerinde en az 30 kişinin çalışıyor olması
  • Çalışanın işyerinde en az 6 aylık kıdeme sahip olması
  • Çalışanla işveren arasındaki iş akdinin süresinin belirsiz olması
  • Çalışanın işten kendi isteğiyle ayrılmamış olması
  • İş akdinin feshedilmiş olması ve feshin yazılı olarak çalışana bildirilmiş olması
  • İş akdinin feshinin İş Kanununda belirtilmiş haklı işten çıkarma sebeplerine dayanmıyor olması

İşe iade davasının işveren vekilleri veya işveren vekili yardımcıları gibi kişilerce açılması da mümkün değildir. Yine işe iade davası işçiyi işe alma ya da işten atma yetkisine sahip kişilerce de açılamamaktadır.

Performans Nedeniyle Çalışanı İşten Çıkarırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Zaman zaman işveren çalışanı düşük performans nedeniyle de işten çıkarmak isteyebilir. Örneğin çalışanın yapması gerekenleri yapmaması, işleri aksatması gibi durumlarda işveren çalışanın iş sözleşmesini sonlandırmak isteyebilir. Ancak bu durumda da işten çıkarmanın direkt bir şekilde yapılması söz konusu değildir. Öncelikle performans nedeniyle işten çıkarma için çalışandan beklenen şeylerin açık, net, yapılan işe uygun türden olması gerekir. Bu performans kriterleri benzer işler yapan diğer çalışanlara da aynı şekilde uygulanmalı, kayırmacılık söz konusu olmamalıdır. Çalışandan beklenen performansın ne olduğu çalışana önceden bildirilmelidir. Çalışanın performansının dış faktörler nedeniyle düşmediğinden emin olunmalı, performansı azaltan dış faktörler ortadan kaldırılmalıdır.  İşveren çalışana düşük performansı nedeniyle birkaç defa uyarı vermiş olmalıdır, hala düzelme olmaması halindeyse çalışanın yazılı savunması alınmalıdır. Hangi sorumlulukların ne şekilde aksatıldığının da belirtilmesi, çalışanın düşük performansının iş yerinde yol açtığı olumsuzlukların olması gerekmektedir. Bu koşullar söz konusu değilse çalışan işe iade davası açabilir.

Eko Hesap Bütün Muhasebe Süreçlerinizde Yanınızda!

Kullanıcı dostu bir ön muhasebe programı arıyorsanız Ekohesap tam size göre! Ekohesap ile gelir ve gider takibinizi yapın. Faturalarınızı yönetin. Müşteri ve tedarikçi takibinizi gerçekleştirin. Raporlar menüsüne bakarak hangi ürünün ne kadar satıldığını görüp mali müşavirinize alış-satış faturaları hakkındaki bilgileri kolayca mail yoluyla gönderin. E-Fatura yönetiminizi gerçekleştirin ve ödeyeceğiniz vergileri kolayca görün. Çalışanlarınıza ödeyeceğiniz maaşlara bakın ve dilerseniz maaş bordrolarını kolayca çıkarın. Çek ve senetlerinizin durumlarını takip edin. Ekohesap bütün bu işlemleri ve daha fazlasını kafanız karışmadan gerçekleştirebileceğiniz kullanımı kolay bir ön muhasebe yazılımıdır. Ekohesap’ı ücretsiz olarak denemek için hemen bizimle iletişime geçin!