Basit Usulde Vergilendirme Nedir?

Gelir Vergisi ödeyen mükellefler iki tür vergilendirme biçimine tabi olabilirler. Bunlar basit usul ve gerçek usuldür. Bu içeriğimizde basit usulün ne olduğundan, basit usule tabi olunmasının avantajlarından ve basit usul hadlerinden bahsedeceğiz.

Basit usulde vergilendirme, gerçek usulde vergilendirmeye kıyasla belli vergilerin alınmadığı vergilendirme biçimidir. Örneğin mükellefin basit usulde vergilendirilmesi halinde stopaj, KDV ve gelir vergisi gibi ödemelerin yerine sadece ticari kazançların vergisinin ödenmesi söz konusudur.

Basit Usulün Avantajları Nelerdir?

Basit usulde vergilendirilmenin pek çok avantajı vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

– Bazı vergiler basit usulde ödenmek zorunda değildir. KDV, stopaj ve gelir vergilerinin ödenmesi gerekmediği için basit usul vergi yükünü azaltabilmesi nedeniyle şirketler için avantajlıdır.

– Yasal muhasebe defteri tutma zorunluluğu söz konusu değildir.

– Üç aylık dönemlerde verilen geçici vergi, basit usulde vergilendirilenler tarafından ödenmemektedir.

– Ücret ve kira kaynaklı gelirler için muhtasar beyanname verilmemektedir.

– Ticari kazançlardan yıllık 11 bin TL’ye kadar indirim söz konusu olabilmektedir.

– Vergi ve muhasebe kayıtları, pek çok ödeme kaleminin ortadan kalkması nedeniyle çok daha kolay bir şekilde tutulur.

– Vergi tevkifatı yapılması gerekmez.

– Bu şekilde vergilendirilen mükelleflerin hizmet ve teslimleri KDV’den muaftır. Bu nedenle KDV beyannamesi de verilmez.

– Amortismana tabi alım satımlar ticari kazanç hesaplanırken göz önüne alınmaz. Bu nedenle kazanç daha düşük çıkacağı için ticari kazançtan ödenen vergi de azalmaktadır.

– Engellilik indiriminden yararlanabilme imkanı vardır.

Kimler Basit Usulde Vergilendirilir?

Basit usule tabi olma şartları ya da basit usul hadleri nelerdir? Basit usule tabi olmanın iki tür şartı vardır. Bunlar basit usule tabi olmanın genel şartları ve özel şartlarıdır. Önce genel şartlara sonra da özel şartlara bakalım.

Basit usule tabi olmanın genel şartları (2020 yılı):

– Gerçek usulde vergilendirmeye tabi olmamak

– Kendi işinde çalışıyor olmak veya iş yerinde bulunmak

– İşyerinin yıllık kira bedelinin veya işyeri mükellefe aitse işyerinin emsallerinin yıllık kira bedelinin büyükşehirlerde 11 bin TL’den, diğer şehirlerde 7 bin TL’den daha az olması

Basit usule tabi olmanın özel şartları (2020 yılı):

– Alım-satım ve hizmet faaliyetlerini beraber yürütenlerin yıllık iş hasılatı ve satış tutarlarının toplamının 140 bin TL’den az olması

– Sadece alım-satım yapanların yani aldıkları malı işleyerek veya olduğu şekilde satanların yıllık satış tutarlarının 220 bin TLden veya yıllık alım tutarlarının 140 bin TL’den az olması

– Hizmet işi yapanların yıllık gayri safi iş hasılatlarının 70 bin TL’den az olması

Eko Hesap Bütün Muhasebe Süreçlerinizde Yanınızda!

Kullanıcı dostu bir ön muhasebe programı arıyorsanız Ekohesap tam size göre! Ekohesap ile gelir ve gider takibinizi yapın. Faturalarınızı yönetin. Müşteri ve tedarikçi takibinizi gerçekleştirin. Raporlar menüsüne bakarak hangi ürünün ne kadar satıldığını görüp mali müşavirinize alış-satış faturaları hakkındaki bilgileri kolayca mail yoluyla gönderin. E-Fatura yönetiminizi gerçekleştirin ve ödeyeceğiniz vergileri kolayca görün. Çalışanlarınıza ödeyeceğiniz maaşlara bakın ve dilerseniz maaş bordrolarını kolayca çıkarın. Çek ve senetlerinizin durumlarını takip edin. Ekohesap bütün bu işlemleri ve daha fazlasını kafanız karışmadan gerçekleştirebileceğiniz kullanımı kolay bir ön muhasebe yazılımıdır. Ekohesap’ı ücretsiz olarak denemek için hemen bizimle iletişime geçin!