Bu içeriğimizde fatura hakkında aklınıza gelebilecek soruların cevaplarını vermeye çalıştık. İşte fatura hakkında aklınıza gelebilecek 10 soru ve bunların cevapları!

1. Fatura Nedir?

Fatura satıcının düzenlediği, satışa dair bilgileri içeren belgenin adıdır. Faturada satılan mal veya hizmetin fiyatı, cinsi, niteliği gibi bilgiler yer alır. Fatura genellikle malın ya da hizmetin alıcısına verilir.

2. Fatura Neden Kesilir?

Alım-satım işlemlerinin belgelendirilmesi, bu işlemlerin resmi olarak kayıtlı hale gelmesi için gereklidir. Faturasız alım-satımlar kayıtdışı iktisadi faaliyet olacakları için hukuken gayrimeşrudur. Verginin hesaplanması gibi resmi süreçlerin yanı sıra alıcı ve satıcı arasında çıkan olası problemlerin çözümü için de faturanın kesilmesi önem arzetmektedir. Aksi takdirde taraflar hukukun koruması olmadan çeşitli dolandırıcılıklara açık hale gelirler. Alım-satımlar belgelendirilmediği için mağduriyetler yaşanır.

3. Fatura Kesilmemesinin Cezası Var mı?

Fatura kesilmemesi ve muhasebe defterlerinin mevzuatta belirtilmiş standartlara uymaması halinde çeşitli oranlarda özel usulsüzlük cezaları kesilir. Kesilmeyen her bir fatura için 2020 özel usulsüzlük cezası 350 TL olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla mağdur olmamak için faturanın mevzuata uygun olarak zamanında kesilmesi son derece önemlidir.

4. Fatura Kaç Gün İçinde Kesilmelidir?

Fatura en fazla 7 gün içinde kesilmelidir. Şayet faturanın kesileceği 7 günlük sürede diğer aya geçilmekteyse faturanın geçilen ayın KDV beyannamesinde bulunması gerekir. Bu nedenle söz konusu fatura 7 günün ardından geçilen ay için kesilmelidir.

5. Faturanın İçeriği ve Biçimi Nasıl Olmalıdır?

Faturada bulunması gereken bilgiler ve faturanın düzenlenmesi gereken biçim neyin faturasının kesildiğine ve ne tür fatura düzenlendiğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak her faturada bulunması gereken bazı bilgiler vardır. Bu bilgiler şu şekildedir:

– Faturanın düzenlendiği tarih

– Faturanın seri ve sıra no.ları

– Mal veya hizmetin miktarı, cinsi veya niteliği

– Faturada belirtilmiş mal veya hizmetin tutarı

– Faturayı düzenleyenin adı-soyadı, unvanı varsa unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi, hesap numarası ve iş yerinin adresi

– Faturayı alan müşterinin adı-soyadı, iş yeri adresi, unvanı, olması halinde vergi dairesi ve hesap numarası

– Malın teslim tarihi

– İrsaliye numarası (Mal için sevk irsaliyesi düzenlemek gereken hallerde gereklidir)

Fatura düzenlenirken dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

– En az bir asıl fatura ve bir de örnek düzenlenmelidir. Daha fazla fatura düzenlenecekse faturaların kaçıncı örnek olduğu faturalarda belirtilmelidir.

– Faturaların başında şirket sahibinin veya imza yetkisi olan kişinin imzası bulunmalıdır.

– Teslim tarihinden sonra en az 7 gün içinde fatura düzenlenmesi gerekir. Bu süre içinde düzenlenmeyen faturalar geçersizdir.

– Satıcı, istisna oluşturan durumlar haricinde, müşterisinin adı-soyadı, vergi dairesi ve hesap numarası gibi bilgilerini doğru bir şekilde yazma sorumluluğu taşımaktadır. Müşterinin de bu bilgileri satıcıyla doğru bir şekilde paylaşma yükümlülüğü vardır.

– Faturaların sıra numarası dahilinde teselsül ettirilmeleri gerekir.

6. Faturanın Fotokopisi Geçerli midir?

Faturaların fotokopileri ve proforma faturaların geçerliliği yoktur (Yurtdışından gelen faturalardaysa faturanın asıl olup olmaması önem taşımamaktadır). Ancak bazı durumlarda faturaların asılları kaybolabilmekte veya hasar görebilmektedir. Böyle bir durum söz konusuysa faturanın diğer nüshalarından fotokopi çekilir ve ‘Aslı gibidir’ yazılı kaşeyle kaşelenen fatura imza yetkisi sahipleri tarafından imzalanır. Bu şekilde düzenlenen fotokopi asıl fatura yerine geçmektedir. Ancak fotokopilerin geneli asıl fatura hükmünde değildir.

7. E-Fatura Nedir?

E-Fatura, faturanın elektronik ortamda düzenlenmiş biçimidir. E-Fatura elektronik ortamda saklanıp gerektiğinde ibraz edilebildiği için şirketlerin kağıt ve depolama gibi masraflarını azaltır, ayrıca zamandan da tasarruf sağlar.

8. E-Fatura Zorunlu mudur?

E-Fatura bütün mükelleflere zorunlu değildir. Ancak 2018 ve 2019 brüt satış hasılatları 5 Milyon TL’den fazla olan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 itibariyle e-Faturaya geçmeleri gerekmektedir. Ayrıca ÖTV Kanununa ekli (I) ve (III) sayılı listelerdeki mal ve hizmetlerle ilgili EPDK lisansı alan veya ÖTV mükellefi olan mükelleflerin, gümrük beyannamesiyle mal ihracında ve yolcuyla eşya ihracında düzenlenen faturalar da e-Fatura olarak düzenlenmek zorundadır.

9. E-Faturaya Nasıl Geçilir?

E-Faturaya geçmek için GİB Portal’a giriş yaparak faturalarınızı portal üzerinden düzenlemeli, kendi bilgi işlem sisteminizi başkanlıkla entegre etmeli veya GİB tarafından yetkilendirilmiş özel entegratörlere başvurmalısınız.

10. E-Faturanın Avantajları Nelerdir?

E-Fatura elektronik ortamda düzenlenir, saklanır ve ibraz edilir. Bu sayede hem zamandan tasarruf edersiniz, hem de kağıt ve saklama masraflarınızı azaltırsınız.

Eko Hesap Bütün Muhasebe Süreçlerinizde Yanınızda!

Kullanıcı dostu bir ön muhasebe programı arıyorsanız Ekohesap tam size göre! Ekohesap ile gelir ve gider takibinizi yapın. Faturalarınızı yönetin. Müşteri ve tedarikçi takibinizi gerçekleştirin. Raporlar menüsüne bakarak hangi ürünün ne kadar satıldığını görüp mali müşavirinize alış-satış faturaları hakkındaki bilgileri kolayca mail yoluyla gönderin. E-Fatura yönetiminizi gerçekleştirin ve ödeyeceğiniz vergileri kolayca görün. Çalışanlarınıza ödeyeceğiniz maaşlara bakın ve dilerseniz maaş bordrolarını kolayca çıkarın. Çek ve senetlerinizin durumlarını takip edin. Ekohesap bütün bu işlemleri ve daha fazlasını kafanız karışmadan gerçekleştirebileceğiniz kullanımı kolay bir ön muhasebe yazılımıdır. Ekohesap’ı ücretsiz olarak denemek için hemen bizimle iletişime geçin!