E-Dönüşüm Nedir?

Günümüzde bir şekilde elektronik ortamda yapılamayan hemen hemen hiçbir şey kalmadı. Bu gidişatın muhasebe süreçlerine yansımaması da elbette beklenemez. Muhasebe süreçlerinin git gide daha fazla elektrik ortama taşınması için devletin de teşviğiyle başlatılan sürece E-Dönüşüm süreci adı verilmekte. E-Dönüşüm süreci kapsamında olan uygulamalar arasında E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Serbest Meslek Makbuzu, E-Müstahsil Makbuzu, E-İrsaliye gibi pek çok uygulama bulunmakta. Bu uygulamaların zaman içinde hem sayısı artmakta, hem de zorunluluk kapsamları genişletilmekte. Bu içeriğimizde temmuz ayında hangi uygulamaların kimlere zorunlu olacağı sorusunu yanıtlayacağız.

Temmuz Ayında Zorunlu Olan E-Dönüşüm Uygulamaları

2020 E-Dönüşüm zorunluluklarını şu şekilde listeleyebiliriz:

Kimler Temmuz ayında E-Faturaya geçmek zorunda? Şu mükellefler E-Fatura uygulamasına geçmelidirler:

 1. 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
 2. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler,
 3. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler,
 4. Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları,
 5. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar.     

Peki E-İrsaliyeye kimler geçmek zorunda? E-İrsaliyeye geçme zorunluluğu olan mükellefler şu şekildedir:

 1. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler.
 2. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler.
 3. 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler.
 4. 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler.
 5. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler.
 6. Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.
 7.  e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

E-Fatura düzenleme zorunluluğu olup aynı zamanda müstahsil makbuzu da kesmesi gereken mükelleflerinse E-Müstahsil Makbuzuna geçme zorunluluğu bulunmaktadır.

Cazip E-Fatura Teklifimiz İçin Bizimle İletişime Geçin!

Onlarca özel entegratör arasında kayıp mı oldunuz? En uygun teklifi hangi özel entegratörün sunduğunu bilmiyor musunuz? Hemen bizimle iletişime geçin, size en uygun E-Fatura teklifini hazırlayalım!