E-İrsaliye Nedir?

Günümüzde pek çok işimizin elektronik ortama taşındığı düşünülürse muhasebe süreçlerinin de elektronik ortama taşınması şaşırtıcı değil. Pek çok muhasebe süreci, devletin de desteğiyle, E-Dönüşüm süreci kapsamında elektronik ortama taşınmakta. E-İrsaliye, E-Dönüşüm kapsamındaki E-Arşiv, E-Fatura, E-Müstahsil Makbuzu, E-Serbest Meslek Makbuzu gibi uygulamalardan biridir. E-İrsaliye uygulaması sayesinde normalde kağıt ortamda düzenlenen irsaliyeler elektronik ortamda düzenlenip arşivlenebilmektedir. Bu sayede kağıttan ve arşivleme masraflarından tasarruf edilmektedir.

Kimlere E-İrsaliye Gönderilebilir?

E-İrsaliye sadece E-İrsaliye kullanıcısı olan diğer mükelleflere gönderilebilmektedir. Yani karşı tarafın E-İrsaliye kullanıcısı olmaması halinde E-İrsaliye gönderilemez. Bu tür durumlarda sevk irsaliyesi veya E-Arşiv Fatura gibi diğer yöntemlere başvurulması gerekir.

E-İrsaliye Kimlere Zorunlu?

E-İrsaliye düzenlemek bazı mükellefler için zorunludur. Bu mükellefler şu şekildedir:

  • E-Fatura uygulamasına kayıtlı olup 2018 yılı itibariyle yıllık brüt satış hasılatları 25 milyon TL üstünde olanlar,
  • 3213 sayılı Maden Kanununca düzenlenmiş işletme ruhsatı ve sertifikası sahipleri, bunların yanı sıra bu ruhsat ve sertifika sahipleriyle sözleşme yapıp maden üretimi yapan gerçek ve tüzel mükellefler,
  • ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listede bulunan malların imalini, inşasını, ithalini ve ana bayiliğini/distribütörlüğünü yapan mükellefler,
  • ÖTV kanununa ekli (I) sayılı listede bulunan malların imalatı, ithalatı, teslimatı gibi faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik lisansı dahil lisans almış mükellefler,
  • Şeker Kanunu 2. maddesinin (e) bendinde tanımlanmış şekerin imalatını yapanlar,
  • E-Fatura uygulamasına kayıtlı olup demir ve çelik (GTİP:72) ya da demir ve çelik eşya (GTİP:73) üretimi, ithalatı ve ihracatı yapan mükellefler,
  • Tarım ve Orman Bakanlığı Gübre Takip Sistemine kayıtlı olan mükellefler.

Cazip E-Fatura Teklifimiz İçin Bizimle İletişime Geçin!

Onlarca özel entegratör arasında kayıp mı oldunuz? En uygun teklifi hangi özel entegratörün sunduğunu bilmiyor musunuz? Hemen bizimle iletişime geçin, size en uygun E-Fatura teklifini hazırlayalım!