E-Fatura ve E-Arşiv Fatura

Günümüzde pek çok muhasebe süreci elektronik ortama taşınmakta ve pek çok belge elektronik ortamda düzenlenmekte. Faturalar da bunlar arasında. E-Fatura ve E-Arşiv Fatura, elektronik ortamda düzenlenen iki ana fatura türü olarak karşımıza çıkmakta. E-Fatura ve E-Arşiv Fatura sayesinde mükellefler kağıt ve arşivleme masraflarından tasarruf ederler. Ayrıca bu uygulamaların zorunluluk kapsamları her geçen gün genişlediği için mükelleflerin E-Fatura ve E-Arşiv uygulamalarına geçmesinde fayda var.

Geçmiş Tarihli E-Arşiv Fatura ve E-Fatura Düzenlenebilir mi?

E-Arşiv Fatura ve E-Fatura geçmişe yönelik olarak düzenlenebilmektedir. Ancak bu hususta dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Örneğin sevk irsaliyesiyle yapılan mal teslimlerinde faturaların 7 gün içinde düzenlenmeleri gerekmektedir. Ancak 7 günlük süre şayet diğer aya denk gelmekteyse fatura söz konusu ayın sonunda düzenlenir. Sevk irsaliyesi düzenlenmeyen hizmet teslimi durumlarındaysa faturanın geçmiş tarihli olacak şekilde düzenlenmesi söz konusu değildir. Bu durumlarda fatura hizmet verildiği anda düzenlenmelidir.

En Fazla Kaç Gün Öncesi İçin Geçmiş Tarihli Fatura Düzenlenebilir?

Geçmişe dönük E-Fatura ve E-Arşiv Fatura en fazla 7 gün geriye dönük şekilde düzenlenmektedir. Bu sürenin üstünde geriye dönük fatura düzenlenmesine izin yoktur.

Geçmiş Tarihli Fatura Düzenleme Cezası Var mı?

Geçmiş tarihli fatura düzenleme cezası bulunmaktadır. Hatıralanacağı üzere E-Fatura ve E-Arşiv faturaların en fazla 7 gün öncesi için düzenlenmesine izin vardır. Eğer 7 günlük süre aşılırsa %10 oranında Özel Usulsüzlük Cezası uygulanır. Özel Usulsüzlük Cezasına yakalanmamak için mükelleflerin faturalarını geciktirmeden düzenlemeleri gerekmektedir.

Cazip E-Fatura Teklifimiz İçin Bizimle İletişime Geçin!

Onlarca özel entegratör arasında kayıp mı oldunuz? En uygun teklifi hangi özel entegratörün sunduğunu bilmiyor musunuz? Hemen bizimle iletişime geçin, size en uygun E-Fatura teklifini hazırlayalım!