E-İrsaliye Nedir?

Günümüzde pek çok muhasebe uygulamasının elektronik ortama taşındığını görüyoruz. İrsaliyeler de bunlar arasında. E-İrsaliye, normalde matbu olarak hazırlanan irsaliyenin elektronik ortamda hazırlanan, saklanan, ve ibraz edilen halidir. E-İrsaliye sayesinde mükellefler kağıt ve arşivleme masraflarından tasarruf ederler. E-İrsaliye kullanmanın yararı işte bu masraflardan tasarruf edilmesidir. Aynı zamanda E-İrsaliye gibi E-Dönüşüm unsurlarının devlet açısından da yararı vardır. Bu tarz uygulamalar denetlemelerin yapılmasını kolaylaştırmaktadır.

Kimler E-İrsaliye Kullanmak Zorunda?

E-İrsaliye kullanması zorunlu olanlar kimler? E-İrsaliye zorunluluğu hakkında merak edilen sorulara sizler için yanıt verelim. E-İrsaliye kullanmaları gereken mükellefler arasında şu mükellefler bulunmaktadır:

  • E-Fatura uygulamasına kayıtlı olup 2018 yılı itibariyle yıllık brüt satış hasılatları 25 milyon TL üstünde olanlar,
  • 3213 sayılı Maden Kanununca düzenlenmiş işletme ruhsatı ve sertifikası sahipleri, bunların yanı sıra bu ruhsat ve sertifika sahipleriyle sözleşme yapıp maden üretimi yapan gerçek ve tüzel mükellefler,
  • ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listede bulunan malların imalini, inşasını, ithalini ve ana bayiliğini/distribütörlüğünü yapan mükellefler,
  • ÖTV kanununa ekli (I) sayılı listede bulunan malların imalatı, ithalatı, teslimatı gibi faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik lisansı dahil lisans almış mükellefler,
  • Şeker Kanunu 2. maddesinin (e) bendinde tanımlanmış şekerin imalatını yapanlar,
  • E-Fatura uygulamasına kayıtlı olup demir ve çelik (GTİP:72) ya da demir ve çelik eşya (GTİP:73) üretimi, ithalatı ve ihracatı yapan mükellefler,
  • Tarım ve Orman Bakanlığı Gübre Takip Sistemine kayıtlı olan mükellefler.

E-İrsaliyeye Geçiş Ne Zaman Olacak?

Pek çok E-Dönüşüm uygulamasında olduğu gibi E-İrsaliyede de geçiş gelen talepler üzerine ertelendi. Başkanlık, E-İrsaliyeye geçiş tarihi olarak 1 Ocak 2020’yi belirledi. Bu tarihe uygun bir şekilde E-İrsaliyeye geçmeyen mükellefler E-İrsaliyeye geçmeme cezası riskiyle karşı karşıya.

Cazip E-Fatura Teklifimiz İçin Bizimle İletişime Geçin!

Onlarca özel entegratör arasında kayıp mı oldunuz? En uygun teklifi hangi özel entegratörün sunduğunu bilmiyor musunuz? Hemen bizimle iletişime geçin, size en uygun E-Fatura teklifini hazırlayalım!