E-İrsaliye Nedir?

Günümüzde pek çok muhasebe sürecinin elektronik ortamda yürütüldüğünü görmekteyiz. Artık faturalar, makbuzlar gibi pek çok belge elektronik ortamda hazırlanıp arşivlenebilmekte. Elektronik ortamda hazırlanabilen belgelerden bir diğeri de E-İrsaliye. E-İrsaliye basitçe normalde matbu olarak hazırlanan irsaliyenin elektronik ortamdaki halidir. E-İrsaliyenin avantajı kağıt ve depolama masraflarından kurtulmanızı sağlamasıdır.

Kimler E-İrsaliyeye Geçmek Zorunda?

Kimler E-İrsaliye kullanmak zorunda? Bu soruya yanıt verelim:

  • E-Fatura uygulamasına kayıtlı olup 2018 yılı itibariyle yıllık brüt satış hasılatları 25 milyon TL üstünde olanlar,
  • 3213 sayılı Maden Kanununca düzenlenmiş işletme ruhsatı ve sertifikası sahipleri, bunların yanı sıra bu ruhsat ve sertifika sahipleriyle sözleşme yapıp maden üretimi yapan gerçek ve tüzel mükellefler,
  • ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listede bulunan malların imalini, inşasını, ithalini ve ana bayiliğini/distribütörlüğünü yapan mükellefler,
  • ÖTV kanununa ekli (I) sayılı listede bulunan malların imalatı, ithalatı, teslimatı gibi faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik lisansı dahil lisans almış mükellefler,
  • Şeker Kanunu 2. maddesinin (e) bendinde tanımlanmış şekerin imalatını yapanlar,
  • E-Fatura uygulamasına kayıtlı olup demir ve çelik (GTİP:72) ya da demir ve çelik eşya (GTİP:73) üretimi, ithalatı ve ihracatı yapan mükellefler,
  • Tarım ve Orman Bakanlığı Gübre Takip Sistemine kayıtlı olan mükellefler.

Yukarıda bahsettiğimiz mükelleflerin E-İrsaliye kullanmaları zorunludur.

E-İrsaliyeye Ne Zaman Geçilecek?

E-İrsaliyeye geçiş ertelendi mi sorusuna yanıt verelim. E-İrsaliyeye geçiş yoğun istekler üzerine 1 Ocak 2020 tarihine ertelendi. Mükelleflerden E-İrsaliyeye geçmesi gerekenlerin bu tarihten önce hazırlıklarını tamamlayarak sisteme geçmeleri zorunlu. Şartları bu tarihten sonra karşılamış olan mükelleflerin uygulamaya geçmeleri içinse süre tanınmakta. E-İrsaliyeye geçişin gecikmesi, mükellefleri idari para cezası ihtimaliyle karşı karşıya bıraktığı için geciktirilmemeli.

Cazip E-Fatura Teklifimiz İçin Bizimle İletişime Geçin!

Onlarca özel entegratör arasında kayıp mı oldunuz? En uygun teklifi hangi özel entegratörün sunduğunu bilmiyor musunuz? Hemen bizimle iletişime geçin, size en uygun E-Fatura teklifini hazırlayalım!