E-Fatura Nedir?

Günümüzde pek çok muhasebe işlemi elektronik ortamda yapılıyor. Fatura işlemleri de bunlar arasında. Artık fatura düzenlemek, saklamak, göndermek gibi işlemler kağıt faturalara ihtiyaç duyulmadan elektronik ortamda gerçekleştirilebilmekte. Bu süreç ilerledikçe uygulamaların zorunluluk kapsamı da genişlediği için pek çok firmanın E-Faturaya geçme zorunluluğu doğmakta. Bu içeriğimizde kimler E-Faturaya geçmek zorunda sorusunu yanıtlayacağız.

Hangi Firmalar E-Fatura Sistemine Geçmek Zorunda?

E-Dönüşüm uygulamalarının hayatımıza iyiden iyiye girdiği günümüzde bu uygulamaların zorunluluk kapsamları da genişliyor. 2020 E-Fatura zorunluluğu kapsamı da açıklandı. Bu uygulamaya geçmesi zorunlu olan ancak geçmeyen mükellefleri cezai yaptırımlar bekliyor. Bu nedenle geçmesi zorunlu olan mükelleflerin ivedilikle E-Fatura uygulamasına geçmesi gerekmekte.

2020 E-Fatura zorunluluğu kapsamı şu şekilde:

  1. 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
  2. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler,
  3. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler,
  4. Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları,
  5. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar.

Cazip E-Fatura Teklifimiz İçin Hemen Bizimle İletişime Geçin!

E-Fatura hizmeti veren onlarca özel entegratör arasında yolunuzu bulamıyor, hangisinin en hesaplısı olduğunu bilemiyor musunuz? Öyleyse hemen bizimle iletişime geçin. Size en uygun E-Fatura teklifini hazırlayalım!