E-Dönüşüm Nedir?

Günümüzde pek çok muhasebe işlemi matbu ortamdan elektronik ortama geçmektedir. Devletin pek çok muhasebe işlemini elektronik ortama taşıma yönündeki girişimlerinin sonucunda pek çok muhasebe süreci artık elektronik ortamda yapılabilmektedir. Muhasebe süreçlerinin elektronik ortama geçmesini sağlayan bu sürece E-Dönüşüm denmektedir. E-Dönüşüm kapsamında pek çok farklı uygulama yürürlülüğe sokulmuştur. Bu uygulamalar arasından en bilinenleri E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu ve E-Serbest Meslek Makbuzudur. Bu içeriğimizde biz E-Arşivden bahsederek E-Arşivin ne olduğunu, E-Faturayla arasındaki farkı ve kimlerin E-Arşiv kullanmak zorunda olduğunu anlatacağız.

E-Arşiv Nedir?

E-Arşiv, E-Fatura mükelleflerinin yararlanabildiği bir hizmettir. Belli türden faturaların elektronik ortamda kesilmesini, depolanmasını ve sisteme kaydedilmesini sağlayan sisteme verilen isimdir. E-Fatura mükellefleri, fatura gönderdikleri kişi de E-Fatura mükellefiyse E-Fatura kullanırlar. Ancak bazen durum bu şekilde olmaz ve fatura kesilen kişi E-Fatura mükellefi olmayabilir. Bu durumda E-Arşiv hizmetinden yararlanılarak E-Arşiv Fatura kesilmesi gerekir. Yani E-Arşiv Fatura, E-Fatura mükellefi olmayanlara kesilen her türden faturaya verilen isimdir.

E-Arşiv E-Fatura Farkı

Belirttiğimiz üzere E-Arşiv, E-Fatura mükellefi olmayanlara kesilen faturaların ismidir. E-Fatura diğer E-Fatura mükellefleri için kestiğiniz faturalarken, E-Arşiv Fatura E-Fatura mükellefi olmayanlar için kestiğiniz faturalara verilen isimdir.

E-Arşiv Kullanma Zorunluluğu

Kimler E-Arşiv fatura kesmek zorunda sorusunu da yanıtlayalım. Mevzuata göre şu şartlardan herhangi birini karşılayan mükelleflerin E-Arşiv Fatura kesme zorunluluğu bulunmaktadır:

  • Öncelikle E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler 1 Ocak 2020 itibariyle E-Arşiv uygulamasına geçmiş olmalıdır.
  • 2018 yılı veya sonraki hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üstünde olan mükellefler Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamesi verdikten sonraki hesap döneminin başından itibaren E-Arşiv uygulamasına geçmelidir.
  • E-Fatura ve E-Arşive kayıtlı olmayan mükellefler aynı günde aynı kişi ve kurumlara vergi dahil toplamda 50 bin TL üstü fatura düzenlerseler 1 Ocak 2020’den itibaren E-Arşiv İnternet Portalı üzerinden E-Arşiv fatura düzenlemek zorundadırlar.
  • İnternet ortamında ilan yayınlayanlar, internet reklamcılığı hizmetine aracılık yapanlar ve aracı hizmet sağlayıcıları 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle E-Arşiv uygulamasına geçmelidir.
  • GİB riskli veya vergi uyum düzeyi düşük mükelleflere en az 1 ay süre vermek suretiyle E-Arşiv Faturaya geçme zorunluluğu getirebilir. Ayrıca başkanlığın belirlediği diğer mükellef gruplarına da benzer bir şekilde önceden bildirim yapılarak en az 1 ay içerisinde E-Arşive geçmeleri gerektiği beyan edilebilir.