E-Müstahsil Makbuzu Nedir?

Bilindiği üzere pek çok işletme e-Dönüşüm sürecine katılarak muhasebe süreçlerini basılı ortamdan elektronik ortama taşımaya başlamıştır. E-Dönüşüm’ün avantajı daha güvenli olmakla beraber

maliyetten ve zamandan tasarruf ettirmesidir. E-Müstahsil Makbuzu da e-Dönüşüm’e uygun olarak kanunen belirlenmiş esaslar çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenen müstahsil makbuzunun adıdır. Peki müstahsil makbuzu nedir?

Müstahsil makbuzu, çiftçiler ve toptancıların işlemlerini belgeleyen makbuzun adıdır. Bu belge elektronik ortamda düzenlenirse e-Müstahsil Makbuzu olur. E-Müstahsil Makbuzu matbu müstahsil makbuzuna kıyasla hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlar. Vergi Usul Kanunu’nda müstahsil makbuzundan 235. Madde’de detaylı bir şekilde bahsedilir. Bu madde uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, gerçek usulde kazancı tespit edilenler ve defter tutması gereken çiftçilerin gerçek usule tabi olmayan çiftçilerden mal satın almaları durumunda müstahsil makbuzu düzenlemeleri gerekir. Malların bedeli ödenirken iki nüsha makbuz kesilir. Bunlardan biri imzalanarak malı alınan çiftçiye verilir ve diğeri de çifçiye imzalatılıp alınır.

E-Müstahsil Makbuzuna Geçiş Zorunlu mu?

E-Müstahsil Makbuzu’na geçiş 1 Temmuz 2018 tarihi itibariyle zorunlu kılınmıştır. Gerçek usule tabi olmayan çiftçilerden mal alanların bu tarihten itibaren müstahsil makbuzlarını elektronik ortamda düzenlemeleri, yani e-Müstahsil Makbuzu’na geçmeleri, zorunludur.

Ekohesapla E-Müstahsil Makbuzu Düzenlemek Çok Kolay!

Küçük veya orta ölçekli işletmenizin muhasebe ihtiyaçlarını karşılayacak basit bir ön muhasebe programı mı istiyorsunuz? Öyleyse Ekohesap tam size göre! Ekohesap sayesinde bir ön muhasebe programından bekleyeceğiniz her türden muhasebe işleminizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Vergi, e-Fatura, e-Arşiv, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu işlemlerinizi de Ekohesap ile kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ekohesap sayesinde hatasız ve hızlı bir biçimde gerçekleştirdiğiniz işlemlerin keyfini sürer, işletmenizin karlılığını artırmaya bakarsınız.