Mutabakat Nedir?

Günümüz ekonomileri oldukça karmaşık sistemlerdir. Pek çok farklı işletme ve şirket birbirleriyle sürekli bir şekilde etkileşim halindedir. Birbirlerinden mal ve hizmet alır, birbirlerine mal ve hizmet satarlar. Haliyle birbirleriyle iş yapan işletme ve

şirketlerin arasındaki koordinasyonu sağlama problemi ortaya çıkar. Şirketlerin kayıtları, yapılan işler, hesap defterleri gibi şeyler birbirleri ile tutuyor mu? Yoksa arada farklar var mı? Bunu tespit edip karşılıklı kayıt kontrolü gerçekleştirmeye mutabakat diyoruz. Mutabakat alacak-borç kontrolü için gerçekleştirilir. Taraflar mutabakat formu doldurmak suretiyle muhasebe kayıtlarının uyuştuğundan emin olurlar. Bu sayede yaşanabilecek karışıklıklar önceden tespit edilir ve önlenir.

Mutabakat Yapılması Gereken Durumlar

  • Usulsüzlüklerin azaltılması isteniyorsa
  • Mali raporlamanın doğru ve hatasız olduğundan emin olunmak isteniyorsa
  • Firma güvenilirliği artırılmak ve korunmak isteniyorsa
  • Tahsilatların düzenlenmesi ve tahsilat sürecinin hızlandırılması isteniyorsa
  • Vergi risklerinden korunmak isteniyorsa

Mutabakat yapılması tavsiye edilir. Belirli zamanlarda işletme cari hesaplarındaki bakiyeleri içeren mutabakat mektubu, taraflar tarafından karşılıklı bir şekilde yollanır. Mutabık olunup olunmadığı tespit edilir. Bunun ardından mutabık olma durumunda süreçler sorunsuz işler. Mutabakata varılamazsa da problemler tespit edilip düzeltilir.

E-Mutabakat

İşletmelerin muhasebe süreçlerini hızlandırıp kolaylaştırmak, ayrıca kağıt ve baskı masraflarından kısrak tasarruf yapmak gibi amaçlarla muhasebe süreçlerini elektronik ortama taşıdıklarını biliyoruz. E-Dönüşüm adıyla bilinen bu sürecin eseri olarak mutabakat işlemlerinde de e-Mutabakat yapma imkanı bulunmaktadır. Mutabakat sürecini daha da hızlandırmak isteyen işletmeler bu konudaki işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

Ekohesap Bütün Muhasebe Süreçlerinizde Yanınızda!

Muhasebe süreçlerinizi emanet edebileceğiniz, güvenli ve basit bir ön muhasebe programına mı ihtiyacınız var? Sizi ön muhasebe çözümü Ekohesap ile tanıştıralım! Ekohesap sayesinde bir ön muhasebe programından bekleyeceğiniz her türden muhasebe işleminizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Vergi, e-Fatura, e-Arşiv, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu işlemleriniz için Ekohesap’ı kullanabilir, hatasız ve hızlı bir biçimde gerçekleştirdiğiniz işlemlerin keyfini sürer, işletmenizin karlılığını artırmaya bakarsınız.