SGK Primi Nedir?

Bildiğiniz gibi sosyal devletlerde kişiler sosyal güvenlik sistemlerine ödeme yaparlar. Bu sayede ödeme yapan kişiler sağlık hizmetlerinden faydalandıkları gibi

belli koşullar gerçekleştiği zaman da emekli olmaya hak kazanırlar. Sosyal güvenlik sistemlerine yapılan ödemelere prim denir. Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu ya da SGK tarafından yönetilmektedir. Bu nedenle Türkiye’de ödenen sosyal güvenlik primlerine aynı zamanda SGK primi de denmektedir. SGK priminin bir kısmını çalışan, bir kısmını ise işveren öder.

SGK Priminin Hesaplanması

SGK priminin hesaplanması zor gibi görünen ancak oldukça kolay olan bir işlemdir. Asgari ücretli bir çalışan için işverenin ödenmesi gereken primi hesaplarken göz önünde bulundurulması gereken birkaç kalem vardır. Bunlar şu şekildedir:

  1. Brüt ücret: Asgari ücret için bu tutar 2.558.40 TL’dir.
  2. Genel sağlık sigortası primi: Bu tutar normalde brüt ücretin %12.5’i oranındadır. Ancak işverenin prim borçlarını düzenli ödemesi durumunda %5 oranında bir indirim söz konusu olabilir.
  3. Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi: Bu tutar brüt ücretin %20’si oranındadır.
  4. İşsizlik sigortası primi: Bu tutar brüt ücretin %3’ü oranındadır.
  5. Kısa vadeli sigorta kolları primi: Bu tutar brüt ücretin %2’si oranındadır.

Asgari ücretli için işverenin ödemesi gereken toplam prim ne kadardır? Buradan anlaşılacağı üzere prim indirimlerinden yararlanılmıyorsa %12.5 + %20 + %3 + %2 = %37.5 oranında prim ödemesi yapılması gerekmektedir. Ancak %5’lik indirim söz konusuysa %32.5 prim ödenmelidir. Diğer prim indirimleri ve teşvikler için de bu oran ayrıca hesaplanmalıdır. %5 oranındaki indirimin söz konusu olmadığını düşünerek toplam primi hesaplarsak 831.48 TL SGK primi ödenmesi gerektiğini bulmaktayız. Maaşa göre SGK primi miktarı değişeceği için daha yüksek maaşlar için hesaplamaları kendiniz yapmalı veya bu hesaplamaları yapmak için muhasebe programları kullanmalısınız.

Muhasebe İşlemleriniz İçin Kolay Ön Muhasebe Çözümü Ekohesap

Küçük veya orta ölçekli işletmenizin muhasebe ihtiyaçlarını karşılayacak basit bir ön muhasebe programı mı istiyorsunuz? Öyleyse Ekohesap tam size göre! Ekohesap sayesinde bir ön muhasebe programından bekleyeceğiniz her türden muhasebe işleminizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Vergi, e-Fatura, e-Arşiv, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu işlemlerinizi de Ekohesap ile kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ekohesap sayesinde hatasız ve hızlı bir biçimde gerçekleştirdiğiniz işlemlerin keyfini sürer, işletmenizin karlılığını artırmaya bakarsınız.