Basit Usulde Vergilendirme Nedir?

Gelir vergisi ödeyen ticaret ve sanat erbaplarının iki şekilde vergilendirilmesi söz konusudur. Bunlardan ilki gerçek usul, ikincisiyse basit usul olarak bilinir. Basit usulde vergilendirilenler gerçek usulde vergilendirilenlerin ödemek zorunda oldukları gelir vergisi, stopaj vergisi, katma değer vergisi (KDV) gibi vergiler yerine sadece basit usuldeki ticari kazançlarının vergisini ödemektedirler. Yani belli koşulların karşılanması durumunda basit usulde vergilendirilmek oldukça avantajlı bir durumdur.

Hangi Şartlar Altında Basit Usule Tabi Olunur?

Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddeleri hangi koşullarda basit usule tabi olunduğunu açıklamaktadır. Bu şartlar şunlardır:

 • Gerçek usulde gelir vergisi ödemek zorunda olmamak
 • İşverenin kendi işyerinde bulunması ve çalışması
 • İşyerinin mükellefe ait olması durumunda benzer işyerlerinin kira bedellerinin, kira olması halindeyse kira bedellerinin Büyükşehir’lerde 11 bin TL’yi, diğer şehirlerde 7 bin TL’yi aşmaması

Bu şartların dışında basit usule tabi olunmasına neden olan özel şartlar da vardır. Bunlar şu şekildedir:

 • Hizmet işleriyle uğraşanların yıllık gayri safi iş hasılatlarının 70 bin TL’yi aşmaması (2020 yılı için)
 • Alım-satım işleriyle uğraşanların ve satın alınan malları olduğu gibi ya da işledikten sonra satanların yıllık alımlarının 140 bin, satışlarının 220 bin TL’yi aşmaması (2020 yılı için)
 • Hem alım-satım, hem de hizmet işleriyle uğraşanların yıllık gayri safi iş hasılatları ve satış tutarlarının 140 bin TL’yi aşmaması (2020 yılı için)

Gerçek Usulden Basit Usule Geçmek

Gerçek usulden basit usule geçiş için iki takvim dönemi boyunca art arda basit usule tabi olmanın özel şartları başlığı altında bahsettiğimiz gayri safi hasılat meblağlarının altında kalınması gerekmektedir. Bunun tespitinin ardından izleyen yılın ocak ayında vergi dairesine basit usule geçiş için başvuru yapılabilir. Ancak sahte/yanıltıcı belge düzenlemiş mükellefler gerçek usulden basit usule geçiş gerçekleştiremezler.

Basit Usulde Vergilendirilenlerin Belge ve Beyan Yükümlülükleri

Basit usulde vergilendirilenlerin her ay SGK Hizmet Bildirgelerini beyan etmelidir. Ayrıca her yılın şubat ayında yıllık beyannameler bağlı olunan vergi dairesine verilmelidir. Defter beyan sistemine kayıtlı mükelleflerse üç ayda bir olmak üzere sistem üzerinden beyanname verebilirler. Bu beyanlar üç aylık dönemin son ayından sonraki ayın son gününe kadar verilmelidir. Ayrıca basit usulde vergilendirilenlerin çalışanları ilgili vergi dairesine başvurup vergi dairesi çıkarmalı, ücretleriyle ilgili gelir vergisini vergi dairesine ödemelidir. Çalışanın bu meblağı ödememesi ya da zamanında ödememesi hallerinde basit usul mükelleflerine tarh edilip bu vergi cezasıyla beraber tahsil edilir.

Basit Usulde Vergilendirilmenin Avantajları

Daha önce de belirttiğimiz gibi basit usulde vergilendirilmenin gerçek usulde vergilendirilmeye kıyasla ciddi avantajları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Ticari kazançlara yıllık 11 bin TL indirim
 • Engellilik indiriminden faydalanabilme imkanı
 • Yasal muhasebe devteri tutma zorunluluğu olmaması
 • Üç ayda bir geçici vergi tahsilatı yapılmaz
 • Ticari kazanç tespit edilirken amortisman kapsamındaki kıymet alış-satışları dikkate alınmamaktadır
 • Vergi tevkifatı zorunluluğu ve ücret-kira giderleri için muhtasar beyanname verme zorunluluğu yoktur
 • Bu şekilde vergilendirilenlerin teslim ve hizmetleri KDV istisnası olduğu için KDV Beyannamesi verilmez
 • Alınan-verilen belgelerin kayıtları bağlı olunan meslek odalarının bürolarında tutulur. İstenmesi halinde mükellefler kayıtlarını anlaştıkları mali müşavirlere tutturabilir

Bütün Ön Muhasebe İşlemlerinizde Ekohesap Yanınızda!

Kullanıcı dostu bir web tabanlı ön muhasebe programı arıyorsanız Ekohesap tam size göre! Ekohesap ile gelir ve gider takibinizi yapın. Faturalarınızı yönetin. Müşteri ve tedarikçi takibinizi gerçekleştirin. Raporlar menüsüne bakarak hangi ürünün ne kadar satıldığını görüp mali müşavirinize alış-satış faturaları hakkındaki bilgileri kolayca mail yoluyla gönderin. E-Fatura yönetiminizi gerçekleştirin ve ödeyeceğiniz vergileri kolayca görün. Çalışanlarınıza ödeyeceğiniz maaşlara bakın ve dilerseniz maaş bordrolarını kolayca çıkarın. Çek ve senetlerinizin durumlarını takip edin. Ekohesap bütün bu işlemleri ve daha fazlasını kafanız karışmadan gerçekleştirebileceğiniz kullanımı kolay bir ön muhasebe yazılımıdır. Ekohesap’ı ücretsiz olarak denemek için hemen bizimle iletişime geçin!