E-Tebligat Nedir?

E-Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca tebliğ edilmesi gereken belgelerin elektronik tebligat sistemi üzerinden tebliğ edilmesidir. Bu uygulama 1 Nisan 2016 tarihinde hayatımıza girmiştir.

E-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tüzel kişiler E-Tebligat başvurusunu aşağıdaki belgeleri başvurularına ekleyerek PTT’den yaparlar:

  • TC vatandaşları için kimlik numarası dahil olmak üzere kimlik bilgileri, yabancılar için yabancı kimlik numarası dahil olmak üzere kimlik bilgileri
  • MERSİS’e kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, bu sisteme kayıtlı olmayan tüzel kişiler için dahil oldukları sistemin bilgileri
  • Kamu kurum ve kuruluşları için Devlet Teşkilatı Kayıt Sistemindeki özel numaralarıyla beraber sistem bilgileri, bu sisteme kayıtlı olmayan kamu kurum ve kuruluşlarının bağlı bulundukları sistemin bilgileri
  • PTT gerekmesi durumunda bunlar dışında belgeler de talep edebilir

Ayrıca başvuru şu şekillerde de gerçekleştirilebilir:

  • Ulusal Tebligat Sistemi üzerinden ön başvuru yapılır (PTT’ye gitmeden önce) sonra da PTT’ye gidilerek başvuru tamamlanır.
  • Gerçek kişiler PTT’ye gitmeden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ndeki başvuru formunu doldurup E-Devlet, mobil imza ya da elektronik imza kullanarak E-Tebligat sistemine başvurabilirler.
  • PTT Merkezlerinden Başvuru: Tüzel kişilerden elektronik tebligat düzenleme zorunluluğu olmayanlar ve gerçek kişiler PTT’ye kimlikleriyle veya kimlik yerine geçen belgelerle, yabancılar yabancı kimlik numarası, pasaport, Mavi Kart numarası, veya güvenli elektronik imzayla, tüzel kişiler sistem bilgileriyle ve işlem yetkilisi kişilerin bilgileriyle PTT’ye başvurabilirler.

E-Tebligat Zorunlu mu?

1 Ocak 2019 tarihi itibariyle E-Tebligat yapmaları zorunlu olanlar şu şekildedir:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol

Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri

ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla

kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

d) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve

işletmeleri.

e) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

g) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

h) Noterler.

j) Baro levhasına yazılı avukatlar.

k) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

l) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden

fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra

müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan

kişilerin bağlı bulunduğu birim.

E-Tebligat Sisteminden Çıkılabilir mi?

E-Tebligat sistemine bilerek ya da kazara kayıt olması durumunda istenerek çıkılması mümkün değildir. Ancak bazı durumlarda sistemden çıkılması mümkündür. Bunlar gerçek kişiler için ölüm ve gaipliğe karar verilmesi, tüzel kişiler için sicil kaydının silinmesidir.

E-Tebligat Cezası Ne Kadar?

E-Tebligat cezası birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabları için 1370, ikinci sınıf tüccarlar içinse 690 TL’dir.

Ekohesap Bütün Muhasebe Süreçlerinizde Yanınızda!

Kullanıcı dostu bir ön muhasebe programı arıyorsanız Ekohesap tam size göre! Ekohesap ile gelir ve gider takibinizi yapın. Faturalarınızı yönetin. Müşteri ve tedarikçi takibinizi gerçekleştirin. Raporlar menüsüne bakarak hangi ürünün ne kadar satıldığını görüp mali müşavirinize alış-satış faturaları hakkındaki bilgileri kolayca mail yoluyla gönderin. E-Fatura yönetiminizi gerçekleştirin ve ödeyeceğiniz vergileri kolayca görün. Çalışanlarınıza ödeyeceğiniz maaşlara bakın ve dilerseniz maaş bordrolarını kolayca çıkarın. Çek ve senetlerinizin durumlarını takip edin. Ekohesap bütün bu işlemleri ve daha fazlasını kafanız karışmadan gerçekleştirebileceğiniz kullanımı kolay bir ön muhasebe yazılımıdır. Ekohesap’ı ücretsiz olarak denemek için hemen bizimle iletişime geçin!